Aanbesteding infrastructuurproject

Dienst
Vertalen

Talencombinatie
Duits-Nederlands

Trefwoorden
Infrastructuur, aanbesteding, vertalen

Europees aanbestedingsproject

Een Nederlands bedrijf wilde graag meedoen in een Europees aanbestedingsproject. Het betrof een project waarbij een drukbevaren kanaal tussen twee zeeën moest worden verbreed om zo goed te zijn voorbereid op toekomstige verkeersstromen. Om een goed bod neer te kunnen leggen, was het belangrijk om de (omvangrijke) projectbeschrijving goed te kunnen begrijpen. Zelf nam ik zo’n 10.000 woorden voor mijn rekening. Bovendien zat er veel tijdsdruk op het project, waardoor het totale project verdeeld moest worden over vijf vertalers. Bij dit project was het van belang om goed met de collega’s en de projectleider te communiceren: niet alleen met betrekking tot consistentie van de vertalingen, maar ook met betrekking tot de voortgang.